Brandtätning ger ett säkrare brandskydd

Skulle det börja brinna, så gäller det att det finns ett effektivt skydd. Brandtätning är ett effektivt brandskydd som bromsar både eld och rök från spridning.

Redan från att vi var barn fick vi lära oss hur vi ska agera om det börjar brinna. Vad vi ska göra när brandlarmet går. Än idag, är det lika viktigt att veta hur man ska göra. Men det är också otroligt viktigt att man har rätt skydd omkring sig, för att öka chanserna om det skulle börja brinna.

I varenda boende ska det finnas minst ett brandlarm. Har man ett stort boende, så bör det finnas flera. Utöver det är det bra att ha brandfilt och även brandsläckare med. Men det räcker inte där. Ett brandskydd som skyddar mot branden bör finnas i varenda hem och idag görs de alltid på nybyggen, men det finns fortfarande bostäder som inte har något.

Få mer tid med brandtätning

Om det börjar brinna, så handlar det om tid. Tid är det man behöver för att ta sig ut och få ut andra. Men tid är också det man inte har, för en brand tar inte hänsyn till vad eller vem som är där. Därför gäller det att skydda sig själv på bästa sätt. Att ha ett effektivt brandskydd är ett bra skydd.

Genom att ta in effektiva lösningar för brandtätning, så får man mer tid på sig att ta sig ut. Brandtätningen hjälper till att både bromsa elden och röken från att sprida sig från rum till rum.

Publicerat den
Kategoriserat som Säkerhet

Inbrottslarm i Stockholm i olika säkerhetsklasser

Inbrottslarm i Stockholm kan vara välbehövligt på sina håll. På vissa håll mer än andra. Vet du vilken larmklass som är optimal för din verksamhet? Kolla här.

Beroende på vilken larmklass du väljer är dina lokaler olika mycket säkrade. Här går vi igenom kort vad de olika larmklasserna innebär. I larmklass 1 är larmets centralenhet inlåst i ett utrymme som inte är publikt tillgängligt. De viktigaste delarna av lokalen är larmade samt de huvudsakliga in- och utgångarna.

I larmklass 2 har du alla krav som finns för klass 1, plus några tillägg. Här måste du även ha en manöverenhet på insidan samt helheten uppbyggd som ett skalskydd. Det betyder att samtliga ingångar till lokalen ska vara larmade. Om kassaskåp finns måste larmen kompletteras med vibrationsdetektor eller liknande.

Hur många inbrottslarm i Stockholm behöver din verksamhet?

Har du stort behov av inbrottslarm i Stockholm bör du lägga dig åtminstone på larmklass 3. Den innehåller samma som klass 1 och 2 plus att larmets centralenhet ska låsas in i ett separat utrymme som har ett larm helt separerat från övriga larm. Här måste även finnas ett invändigt volymskydd i alla rum större än 4 kvadratmeter – utom dusch och toalett.

Sista nivån är larmklass 4. Samma gäller här – att den innehåller allt som finns i 1–3, men även ett par tillägg. Här är inga utrymmen undantagna i volymskyddet. Inte heller ska lokalerna kunna låsas med vanlig nyckel – utan med mer avancerade metoder som är svåra att duplicera.

Publicerat den
Kategoriserat som Säkerhet