Radonutredning – tips och råd 

Då det kommer till ordet radon så får många lite panik. Man vet att radon är ett ämne som kan vara farligt, men man saknar kunskap om hur det påverkar – och hur pass farligt det egentligen är. Radon finns i allt från byggmaterial till vår mark och det handlar om ett ämne som är giftigt och farligt att andas in

Det svåra med radon är att det varken syns eller känns. Du kan inte gå in i ett rum och med bestämdhet säga att det handlar om ett utrymme med för höga halter av radon. Det luktar inte – och det ger inga kännetecken i form av fläckar eller skador på material. Det som krävs är en radonutredning där ett professionellt företag dels mäter halterna av radon och dels också, om dessa är för höga, presenterar en åtgärdsplan för att sänka värdet till en nivå som inte blir farlig. 

En radonutredning ger dig – oavsett om du är villaägare, en BRF, ett företag eller en fastighetsägare – tydliga svar. Här nedan följer några tips kring radon och en radonutredning som förhoppningsvis ger dig lite mer kunskap och fakta i ämnet: 

  • Gränsvärde. Man har en gräns satt på 200 Bq/m3 då det kommer till radon. Visar värdet en högre siffra än detta så bör man vidta åtgärder. Och, även om man skulle bo i en bostad med en närliggande halt av radon – men ändå, så att säga, på rätt sida – så bör man åtgärda detta. Du exponeras för radon även i andra miljöer och det är den sammanlagda exponeringen man bör fästa fokus på. Ju lägre värden av radon, desto bättre är det. 
  • Ingen panik! Viktigt att tillägga är att radon är farligt – men på sikt. Har du köpt en bostad och genomför en radonutredning som visar på höga halter så innebär inte detta att du per se är utsatt för livsfara. Sant är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, men lika sant är att det handlar om år av exponering innan riskerna blir konkreta. Har du bott väldigt, väldigt länge i ett hus med höga radonhalter så kan det innebära en ökad risk. 
  • Eldningssäsongen. En radonutredning inkluderar – givetvis – en konkret mätning av halterna av radon. Viktigt för att den ska bli så korrekt som möjligt är att den utförs i minst två månader och under den så kallade eldningssäsongen. Man kan även genomföra en mätning under en kortare tid och inför exempelvis ett bostadsköp, men då ger det mer än fingervisning än konkreta siffror att luta sig mot. Vad gäller mätningen så påverkas du inte alls. Företaget du anlitar för en radonutredning placerar ut små dosor på valda ställen i din bostad och samlar sedan in dessa för en analys så snart de två månaderna passerat. 
Publicerat den
Kategoriserat som Fastighet