Brandtätning ger ett säkrare brandskydd

Skulle det börja brinna, så gäller det att det finns ett effektivt skydd. Brandtätning är ett effektivt brandskydd som bromsar både eld och rök från spridning.

Redan från att vi var barn fick vi lära oss hur vi ska agera om det börjar brinna. Vad vi ska göra när brandlarmet går. Än idag, är det lika viktigt att veta hur man ska göra. Men det är också otroligt viktigt att man har rätt skydd omkring sig, för att öka chanserna om det skulle börja brinna.

I varenda boende ska det finnas minst ett brandlarm. Har man ett stort boende, så bör det finnas flera. Utöver det är det bra att ha brandfilt och även brandsläckare med. Men det räcker inte där. Ett brandskydd som skyddar mot branden bör finnas i varenda hem och idag görs de alltid på nybyggen, men det finns fortfarande bostäder som inte har något.

Få mer tid med brandtätning

Om det börjar brinna, så handlar det om tid. Tid är det man behöver för att ta sig ut och få ut andra. Men tid är också det man inte har, för en brand tar inte hänsyn till vad eller vem som är där. Därför gäller det att skydda sig själv på bästa sätt. Att ha ett effektivt brandskydd är ett bra skydd.

Genom att ta in effektiva lösningar för brandtätning, så får man mer tid på sig att ta sig ut. Brandtätningen hjälper till att både bromsa elden och röken från att sprida sig från rum till rum.