Säkerhetsdörrar Stockholm – minska inbrottsrisken

Varför välja säkerhetsdörrar i Stockholm? Den frågan är den vanligaste och mest givna då det kommer till säkerhetsdörrar. Svaret på den är också väldigt enkelt att ge. 

Med säkerhetsdörrar i Stockholm så minimerar du risken för ett inbrott i ditt hem och för att bli av med dina värdesaker – och utsättas för den kränkning som detta brott för med sig.

 Ett inbrott skapar otrygghet och det är också något som gör att man kan känna sig nästan förföljd. En okänd människa har varit inne i det egna hemmet och gått omkring och rotat i varenda skrymsle och vrå. Detta skapar, givetvis, en större osäkerhet. Det drabbar aldrig dig? Faktum är att två saker borde få dig att ifrågasätta detta påstående: 

  • Inbrotten ökar i Stockholm. Man har under en lång tid kunnat se att inbrotten ökar i hela Sverige och att Stockholm är långt ifrån undantaget. Finns det en möjlighet att ta sig in så tar tjuven tillvara på denna – oavsett om det handlar om en lägenhet, en villa, ett radhus eller exempelvis i företagslokaler. Tillfället gör tjuven! 
  • Få inbrott klaras upp. Att inbrotten ökar kan definitivt höra ihop med det faktum att få av dem klaras upp. Polisen måste prioritera och dessvärre så hamnar just detta typ av brott ganska långt ner på listan. Det är inte ovanligt att se att ett sådant brott skrivs av redan samma dag – trots att det kan finnas exempelvis bilder från en övervakningskamera. 

Att du inte skulle drabbas är därmed också ett antagande som kommer med vissa risker. Att välja säkerhetsdörrar i Stockholm gör att du aktivt tar ett beslut som håller tjuven på behörigt avstånd. Säkerhetsdörrar kan inte brytas upp och vill man dyrka upp låset så handlar det om en procedur som tar lång tid och som kräver speciella verktyg – något som en inbrottstjuv sällan har. 

Flera fördelar med säkerhetsdörrar 

Det enkla svaret på varför du ska välja en säkerhetsdörr är alltså att den, som namnet antyder, ger dig och din familj en ökad säkerhet. Det finns även andra skäl. Dels så kan säkerhetsdörrar även ge dig lägre kostnader då många försäkringsbolag erbjuder en sänkt kostnad om man tar den investeringen. 

Utöver detta så är säkerhetsdörrar även brandsäkra – något som passar utmärkt om man bor i en fastighet. Eld och rök stängs ute och du ges värdefulla minuter för evakueringen. En säkerhetsdörr i en fastighet stänger även ute oljud och ger en skönare inomhusmiljö.