Vibrationsmätning vid markarbeten

Vibrationsmätning är ett sätt att kontinuerligt kontrollera att skadliga vibrationer inte uppstår i samband med markarbeten. Syftet är att skydda omgivningen.

Vibrationer kan vara bra, och de kan vara dåliga. Till de godartade hör den schlagerdänga som hette just “Bra vibrationer” och som var Sveriges bidrag till Eurovision Song Contest 1985. Låten framfördes av Kikki Danielsson och hamnade på en hedrande tredjeplats i finalen. Refrängen var verkligen “catchy” och det är nog många som fortfarande kan återge åtminstone dess inledning.

Till vibrationer av sämre slag hör de som uppkommer i samband med markarbeten, till exempel sprängningar. Sådana vibrationer är en del av de krafter som uppkommer vid denna typ av arbeten, och är svåra att undvika helt. Det ligger i sakens natur att de uppstår.

Vibrationsmätning kan kompletteras med vibrationsisolering

Det finns dock en del man kan göra för att hålla vibrationerna under kontroll, så att närliggande infrastruktur inte tar skada. Att använda sig av vibrationsmätning är det första man bör göra. Det innebär att en kunnig person, såsom en konsult, sätter ut vibrationssensorer på lämpliga ställen. Mätdata samlas in kontinuerligt och därför kan arbetet justeras och anpassas efter hand.

Om det finns byggnader med känslig utrustning i närheten av det område där arbetet ska utföras, till exempel sjukhusutrustning, så kan denna dessutom skyddas genom så kallad vibrationsisolering. Det man gör då är att placera fötter av gummi under utrustningen, vilka kraftigt dämpar överföringen av vibrationer. Detta är en väl beprövad teknik, som också brukar erbjudas av konsultföretaget.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad