Byta lås

En låssmeds främsta syfte är att erbjuda säkerhetslösningar för företag och privatpersoner, en av dessa lösningar är att Byta lås. Det finns flera olika typer av lås, cylinderlås och tvåfunktionslås är två bra exempel. Cylinderlås är väldigt klassiska lås, oftast med en vred på dörrens insida för att kunna öppna dörren enkelt. För att en cylindermodell ska klassas som ett säkert lås krävs det ett klass 3-certifikat, minst. Ett tvåfunktionslås är en lösning där en dörr kan öppnas inifrån om den låstes med ett vred utifrån, dock går det inte att öppna med vredet inifrån om dörren låses med nyckel utifrån.

Det finns olika klasser på olika lås.  Klass ett är de enklare modellerna av lås som oftast brukar vara utan krav på något inbrottsskydd. Klass två är en modell där en viss inbrottsskydd finns, men möjligheten till att utrymma en lokal anses vara en högre prioritering än själva inbrottskyddet. Klass tre-modellerna är däremot tvärt om, där har inbrottsskyddet en högre prioritering än möjligheten att utrymma en lokal. Klass fyra-modeller kräver en viss dörrförstärkning samt att det ska finnas ett borrskydd för låshuset. Klass fem är de modeller som uppfyller de flesta skyddskraven.

Elektroniskt låssystem

I takt med elektronikens framfart och utveckling har säkerheten uppdaterats till nyare och säkrare system. Ett hett system ute på marknaden just nu är det elektroniska låssystemet, vilket gör det möjligt att öppna ett lås med hjälp av en bricka istället för nyckel, väldigt flexibelt. Det finns även ett system tillgängligt på marknaden som gör det möjligt att via en applikation i mobilen styra sitt lås från distans.

Att byta lås

Det händer mer eller mindre alla människor att man någon gång, mitt under en stressig period, tappar bort hemnycklarna eller bilnycklarna. Dock ska man inte behöva deppa för det, det är för sådana situationer låssmeder är till för! En låssmed kan självklart inte hitta dina borttappade nyckar, utan de byter helt enkelt ut det gamla låset mot ett helt nytt lås. En låssmed hjälper kort och gott kunden med alla sorts frågor relaterade till trygghet och säkerhet i hemmet.

Byta lås kan dock vara väldigt komplicerade, men en sak man ska ha på minnet är att en låssmed kan låsa upp allt som går att låsa. När man tänker på ett låsbyte tänker man med största sannolikhByta lås | Låssmed Stockholmet på hemlåset, men en låssmed kan utföra mycket mer arbeten än så. Låsöppningar, dörrbyten, kassa- och värdeskåp, billås, reperation av inbrottsskador och larminstallationer för att nämna ett par exempel. Det är så mycket en låssmed har att erbjuda ut ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Man skulle kunna säga att en låssmed gör en så kallad säkerhetsbesiktning av lägenheten, likt hur en bilverkstad utför bilbesiktningar.

Vid en säkerhetsbesiktning får man en helhetsbild av lägenheten eller kontoret och hur det ser ut med säkerheten, vad som är bra och vad som kan förbättras ur ett säkerhetsperspektiv. Fördelen med att göra detta hos just en låssmed, istället för att köpa ett färdigt paket på marknaden, är att låssmeder i regel brukar vara väldigt flexibla i sitt arbete och anpassar sig alltid efter kundens behov och önskemål, för att resultatet ska bli en säkerhetslösning som passar just kunden.

En låssmed är ofta tillgänglig för uppdrag dygnet runt, då olyckan brukar vara närmare än man tror. Det är starkt rekommenderat att man anlitar en auktoriserad låssmed när man behöver byta ut ett lås till exempel, då auktoriserade låssmeder måste uppfylla särskilda krav om moral och etik, samt att de måste ha en väldigt hög kompetens som vidareutvecklas med ständig utbildning. Auktoriserade låssmeder har ofta väldigt mycket erfarenhet och är ur det perspektivet ett säkert kort för kunden.

Att tänka på vid Byta lås

När man anlitar en låssmed är det en hel del saker man bör tänka på. Låssmedens tillgänglighet bör vara den största prioriteten, en låssmed som inta kan rycka ut per omgående vid en akut situation har mer eller mindre ingen nytta. En låssmed med jour är vad man ska söka efter i en akut situation. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det väldigt viktigt att jämföra priser hos olika låssmeder, oftast när man är i ett akut läge förekommer det att låssmeder mer än gärna vill utnyttja situationen och höja priserna ordentligt. Det är självklart ingenting man vill råka ut för. En annan viktig sak att tänka på är, som nämnt tidigare, att sikta på att anlita auktoriserade låssmeder.

En låssmed med erfarenhet och rutin vet hur arbetet ska utföras, och orsakar mer eller mindre ingen skada på exempelvis dörren eller bilen. Dessutom bör ett låsbyte inte ta väldigt lång tid, oftast brukar det ta ett par minuter men sedan hänger det på hur pass erfaren låssmeden i fråga är.